η εταιρια

Το Smart4ads είναι ένα διεθνές δίκτυο affiliate SEO που παρέχει ψηφιακές λύσεις μάρκετινγκ. Προσφέρουμε online διαφημιστικές καμπάνιες για e-εμπόρους μέσω μοντέλων CPC, CPL και CPA. Βασίζουμε την επιτυχία μας σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τόσο για τους διαφημιζόμενους όσο και για τους εκδότες, με την ανάπτυξη επικερδών σχέσεων.
Η προστιθέμενη αξία του smart4ads βασίζεται σε δύο αρχές: Στους ανθρώπους και στην τεχνολογία. Η ομάδα μας αποτελείται από εμπειρογνώμονες του ψηφιακού μάρκετινγκ, με εξειδίκευση στο performance marketing και στο e-commerce. Η προσέγγισή μας βασίζεται σε συγκεκριμένα πλάνα συμβουλευτικών υπηρεσιών και μας επιτρέπει να προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
Η τεχνολογία Smart4ads φέρνει επιτέλους την απάντηση σε μία από τις πλέον πιεστικές ανάγκες των διαφημιστών: να επωφεληθούν από τις χιλιάδες των banners και links που παίζουν στα sites τους οι affiliates, μέσω ενός εξελιγμένου SEO. Η τεχνολογία εντοπισμού μας είναι “SEO friendly” που σημαίνει ότι βελτιώνει σημαντικά τα rankings των συνεργατών μας στις μηχανές αναζήτησης. Το Smart4ads είναι το μόνο Affiliate Performance Network που προσφέρει “SEO friendly” τεχνολογία εντοπισμού. Επιπλέον, η τεχνολογία μας είναι εξελιγμένη in-house και παρέχει προηγμένες και καινοτόμες λειτουργίες και εργαλεία ελέγχου.

SeoFriendly

Λειτουργούμε σε παγκόσμιο επίπεδο από την έδρα μας που βρίσκεται στη Μαδρίτη, στην Ισπανία.